Nguồn nhà chính chủ tại quận Cầu Giấy Hà Nội

Nguồn nhà chính chủ tại wesbite Nguonnhachinhchu.com xin giới thiệu danh sách một số nhà đất chính chủ đang bán tại quận Hoàng Mai mà chủ nhà thiện chí bán, muốn thanh khoản nhanh trong tháng.

Tin bán nhà đất chính chủ bao quát thị trường, tốc độ nhanh nhất, đầy đủ thông tin, địa chỉ nhà, số điện thoại chính chủ… đó là sự khác biệt duy nhất chỉ có tại Nguonnhachinhchu.com

Bán nhà Trung Kính 98m2 6 tầng mặt tiền 6m giá chào 31,5 tỷ
Bán nhà Tú Mỡ 80m2 5 tầng mặt tiền 5.6m giá chào 33,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Thị Định 90m2 7 tầng mặt tiền 6m giá chào 61,4 tỷ
Bán nhà Lạc Long Quân 47m2 4 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 9,4 tỷ
Bán nhà Trương Công Giai 323m2 9 tầng mặt tiền 34m giá chào 184,9 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 41m2 5 tầng mặt tiền 6m giá chào 19,9 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 45m2 5 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 14,4 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 57m2 9 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 11,1 tỷ
Bán nhà Hoàng Ngân 64m2 7 tầng mặt tiền 4.6m giá chào 22,4 tỷ
Bán nhà Phùng Chí Kiên 40m2 6 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 9,9 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 40m2 6 tầng mặt tiền 4m giá chào 10,7 tỷ
Bán nhà Trần Duy Hưng 57m2 7 tầng mặt tiền 4m giá chào 13,1 tỷ
Bán nhà Hồ Tùng Mậu 163m2 4 tầng mặt tiền 12m giá chào 16,4 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 263m2 2.5 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 99,9 tỷ
Bán nhà Trần Duy Hưng 57m2 7 tầng mặt tiền 4m giá chào 13,1 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 70m2 4 tầng mặt tiền 7m giá chào 18,1 tỷ
Bán nhà Đỗ Quang 47m2 7 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 14,7 tỷ
Bán nhà Duy Tân 60m2 7 tầng mặt tiền 5m giá chào 35,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Thị Định 38m2 5 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 11,8 tỷ
Bán nhà Hồ Tùng Mậu 86m2 5 tầng mặt tiền 5.3m giá chào 12,1 tỷ
Bán nhà Nguyễn Khánh Toàn 227m2 5 tầng mặt tiền 11m giá chào 40,9 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 49m2 5 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 20,9 tỷ
Bán nhà Trung Kính 133m2 7 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 40,9 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 40m2 7 tầng mặt tiền 12m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Trần Thái Tông 47m2 7 tầng mặt tiền 4m giá chào 14,4 tỷ
Bán nhà Trung Yên 6 109m2 6 tầng mặt tiền 6m giá chào 51,9 tỷ
Bán nhà Dương Khuê 42m2 6 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 17,1 tỷ
Bán nhà Trần Duy Hưng 50m2 5 tầng mặt tiền 4m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 75m2 6 tầng mặt tiền 3.9m giá chào 31,9 tỷ
Bán nhà Trần Bình 80m2 8 tầng mặt tiền 4.9m giá chào 35,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Khang 92m2 4 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 21,4 tỷ
Bán nhà Trần Thái Tông 56m2 6 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 9,7 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 110m2 4 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 56,4 tỷ
Bán nhà Duy Tân 1000m2 19 tầng mặt tiền 30m giá chào 649,9 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 42m2 4 tầng mặt tiền 4.6m giá chào 11,8 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 79m2 5 tầng mặt tiền 7.7m giá chào 12,8 tỷ
Bán nhà Trần Tử Bình 40m2 6 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 17,7 tỷ
Bán nhà KDT Dịch Vọng 84m2 6 tầng mặt tiền 6m giá chào 26,4 tỷ
Bán nhà Nghĩa Đô 68m2 4 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 42m2 4 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 24,4 tỷ
Bán nhà Trung Hòa 48m2 4 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Phùng Chí Kiên 54m2 3 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 11,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Khang 75m2 7 tầng mặt tiền 4.7m giá chào 14,9 tỷ
Bán nhà Dương Khuê 100m2 9 tầng mặt tiền 9m giá chào 37,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Đình Hoàn 58m2 6 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 22,5 Tỷ
Bán nhà Hoàng Ngân 76m2 8 tầng mặt tiền 10m giá chào 16,6 tỷ
Bán nhà KDT Trung Hoà Nhân Chính 128m2 5 tầng mặt tiền 7m giá chào 42,4
Bán nhà Phùng Chí Kiên 50m2 6 tầng mặt tiền 6.7m giá chào 11,1 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 64m2 2 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 29,4 tỷ
Bán nhà Trung Kính 94m2 3 tầng mặt tiền 6m giá chào 9,8 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 190m2 2 tầng mặt tiền 12m giá chào 18,2 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 40m2 6 tầng mặt tiền 4m giá chào 12,5 tỷ
Bán nhà Võ Chí Công 66m2 6 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 9,7 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 79m2 8 tầng mặt tiền 7.7m giá chào 18,8 tỷ
Bán nhà Hồ Tùng Mậu 61m2 5 tầng mặt tiền 4.6m giá chào 24,9 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 51m2 5 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 13,9 tỷ
Bán nhà Trần Vỹ 47m2 5 tầng mặt tiền 8m giá chào 28,4 tỷ
Bán nhà Hồ Tùng Mậu 46m2 7 tầng mặt tiền 6.8m giá chào 11,3 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Vượng 190m2 3 tầng mặt tiền 17m giá chào 19,7 tỷ
Bán nhà Dương Đình Nghệ 135m2 1 tầng mặt tiền 12m giá chào 27,4 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 77m2 5 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 18,7 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 65m2 7 tầng mặt tiền 8m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà KDT Nghĩa Đô 300m2 4 tầng mặt tiền 14m giá chào 84,9 tỷ
Bán nhà Doãn Kế Thiện 142m2 9 tầng mặt tiền 6.1m giá chào 32,9 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 48m2 5 tầng mặt tiền 4m giá chào 13,5 tỷ
Bán nhà Trần Vỹ 60m2 3 tầng mặt tiền 6m giá chào 23,4 tỷ
Bán nhà Phạm Tuấn Tài 45m2 4 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 11,7 Tỷ
Bán nhà Nguyễn Khang 48m2 1 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 16,6 tỷ
Bán nhà Nguyễn Ngọc Vũ 80m2 2 tầng mặt tiền 7m giá chào 13,5 tỷ
Bán nhà Trung Kính Dụng 48m2 4 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 11,5 tỷ
Bán nhà Nguyễn Khang 91m2 7 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 22,9 tỷ
Bán nhà Phan Văn Trường 60m2 Đất tầng mặt tiền 7.1m giá chào 16,4 tỷ
Bán nhà Trung Kính 88m2 3 tầng mặt tiền 5.4m giá chào 12,9 tỷ
Bán nhà Cầu Giấy 120m2 7 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 19,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Khang 93m2 1 tầng mặt tiền 4.6m giá chào 19,4 tỷ
Bán nhà Quan Hoa 46m2 7 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 15,1 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 36m2 5 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 9,3 tỷ
Bán nhà Nguyễn Khánh Toàn 116m2 C4 tầng mặt tiền 6.4m giá chào 17,6 tỷ
Bán nhà Trần Thái Tông 39m2 5 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 19,7 tỷ
Bán nhà Lạc Long Quân 100m2 8 tầng mặt tiền 5.8m giá chào 36,9 tỷ
Bán nhà Nghĩa Đô 56m2 5 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 17,1 tỷ
Bán nhà Nghĩa Đô 58m2 5 tầng mặt tiền 4.7m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 63m2 6 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 29,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Khánh Toàn 116m2 C4 tầng mặt tiền 6.4m giá chào 17,6 tỷ
Bán nhà Nguyễn Khang 52m2 7 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Hồ Tùng Mậu 60m2 7 tầng mặt tiền 6m giá chào 9,4 tỷ
Bán nhà Dịch Vọng 107m2 1 tầng mặt tiền 8.45m giá chào 22,9 tỷ
Bán nhà Lạc Long Quân 130m2 4 tầng mặt tiền 6.5m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Đỗ Quang 66m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 22,9 tỷ
Bán nhà Trần Tử Bình 148m2 4 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 35,9 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 50m2 4 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 10,9 tỷ
Bán nhà Hoàng Ngân 87m2 4 tầng mặt tiền 4.7m giá chào 20,4 tỷ
Bán nhà KDT Yên Hoà 152m2 5 tầng mặt tiền 10m giá chào 46,7 tỷ
Bán nhà Trần Thái Tông 500m2 15 tầng mặt tiền 34m giá chào 289,9 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 43m2 5 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Trung Kính 82m2 6 tầng mặt tiền 5.1m giá chào 28,4 tỷ
Bán nhà Trần Vỹ 54m2 4 tầng mặt tiền 7m giá chào 15,9 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 99m2 C4 tầng mặt tiền 5m giá chào 37,9 tỷ
Bán nhà Trung Kính 71m2 4 tầng mặt tiền 3m giá chào 10,9 tỷ
Bán nhà Dịch Vọng Hậu 656m2 C4 tầng mặt tiền 19m giá chào 164,9 tỷ
Bán nhà Mạc Thái Tổ 50m2 5 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 15,9 tỷ
Bán nhà KDT Dịch Vọng Hậu 265m2 9 tầng mặt tiền 10m giá chào 61,9 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 55m2 4 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà KDT Nam Trung Yên 180m2 8 tầng mặt tiền 13m giá chào 80,9 tỷ
Bán nhà Trần Quốc Hoàn 41m2 6 tầng mặt tiền 4m giá chào 10,1 tỷ
Bán nhà Trần Thái Tông 72m2 4 tầng mặt tiền 4m giá chào 10,9 tỷ
Bán nhà Đông Quan 42m2 7 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 13,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Đình Hoàn 208m2 4 tầng mặt tiền 7m giá chào 60,5 tỷ
Bán nhà Trần Duy Hưng 50m2 5 tầng mặt tiền 4m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Nghĩa Đô 50m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 13,1 tỷ
Bán nhà Nguyễn Thị Định 62m2 2.5 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 13,2 tỷ
Bán nhà Trần Duy Hưng 50m2 5 tầng mặt tiền 4m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Ngân 222m2 5 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 49,9 tỷ
Bán nhà Hoàng Quốc Việt 42m2 4 tầng mặt tiền 10.5m giá chào 10,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Huyên 214m2 Đất tầng mặt tiền 14m giá chào 81,9 tỷ

Nguonnhachinhchu.com đã và đang trở thành công cụ tổng hợp, chọn lọc và phân loại nguồn nhà chính chủ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Chúng tôi với nền tảng công nghệ hiện đại đã từng bước xây dựng website phát triển đáp ứng nhu cầu của các văn phòng bđs và khách hàng mua nhà đất.

Bạn muốn bán nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn mua nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn ứng tuyển nhân viên bđs tại đây.

Hãy liên hệ ngay Nguonnhachinhchu.com để mua bán nhà đất thổ cư chính chủ tại khu vực Hà Nội!