Nguồn nhà chính chủ tại quận Đống Đa Hà Nội

Nguồn nhà chính chủ tại wesbite Nguonnhachinhchu.com xin giới thiệu danh sách một số nhà đất chính chủ đang bán tại quận Hoàng Mai mà chủ nhà thiện chí bán, muốn thanh khoản nhanh trong tháng.

Tin bán nhà đất chính chủ bao quát thị trường, tốc độ nhanh nhất, đầy đủ thông tin, địa chỉ nhà, số điện thoại chính chủ… đó là sự khác biệt duy nhất chỉ có tại Nguonnhachinhchu.com

Bán nhà Thái Hà 61m2 6 tầng mặt tiền 5.7m giá chào 18,9 tỷ
Bán nhà Đường Láng 43m2 6 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 13,9 tỷ
Bán nhà Khương Thượng 36m2 4 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 10,7 tỷ
Bán nhà Hoàng Cầu 68m2 6 tầng mặt tiền 5m giá chào 16,7 tỷ
Bán nhà Thái Hà 94m2 4 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 19,9 tỷ
Bán nhà Láng 34m2 6 tầng mặt tiền 6.7m giá chào 9,3 tỷ
Bán nhà Hoàng Cầu 49m2 4 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 16,2 tỷ
Bán nhà Thịnh Quang 98m2 4 tầng mặt tiền 8.1m giá chào 12,9 tỷ
Bán nhà Quốc Tử Giám 44m2 4 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 16,9 tỷ
Bán nhà Láng 34.1m2 6 tầng mặt tiền 5.3m giá chào 9,3 tỷ
Bán nhà Nguyễn Ngọc Vũ 60m2 6 tầng mặt tiền 12m giá chào 20,9 tỷ
Bán nhà Thái Thịnh 74m2 8 tầng mặt tiền 5m giá chào 19,9 tỷ
Bán nhà Thái Hà 70m2 3 tầng mặt tiền 5m giá chào 10,4 tỷ
Bán nhà Trung Liệt 111m2 7 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 27,9 tỷ
Bán nhà Thái Thịnh 250m2 1 tầng mặt tiền 9.7m giá chào 29,9 tỷ
Bán nhà Võ Văn Dũng 79m2 8 tầng mặt tiền 6m giá chào 48,7 tỷ
Bán nhà Hoàng Cầu 157m2 2 tầng mặt tiền 7.2m giá chào 29,9 tỷ
Bán nhà Trần Quang Diệu 40m2 4 tầng mặt tiền 4m giá chào 13,9 tỷ
Bán nhà Trường Chinh 248m2 4 tầng mặt tiền 8m giá chào 111,9 tỷ
Bán nhà Hoàng Ngọc Phách 77m2 4 tầng mặt tiền 10.2m giá chào 32,9 tỷ
Bán nhà Yên Lãng 42m2 6 tầng mặt tiền 8m giá chào 17,7 tỷ
Bán nhà Thái Hà 51m2 5 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 10,8 tỷ
Bán nhà Pháo Đài Láng 65m2 6 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 17,8 tỷ
Bán nhà Thái Thịnh2 49m2 5 tầng mặt tiền 3.12m giá chào 9,4 tỷ
Bán nhà Tây Sơn 64m2 4 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 13,9 tỷ
Bán nhà Xã Đàn 31m2 3 tầng mặt tiền 5m giá chào 12,9 tỷ
Bán nhà Thái Hà 71m2 8 tầng mặt tiền 8.1m giá chào 28,4 tỷ
Bán nhà Chùa Láng 95m2 5 tầng mặt tiền 4m giá chào 29,4 tỷ
Bán nhà Thái Hà 41m2 4 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 12,5 tỷ
Bán nhà Hoàng Cầu 67m2 5 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 13,5 tỷ
Bán nhà Trần Quang Diệu 44m2 8 tầng mặt tiền 13m giá chào 27,2 tỷ
Bán nhà Hào Nam 96m2 3 tầng mặt tiền 8m giá chào 23,9 tỷ
Bán nhà Vũ Ngọc Phan 460m2 4 tầng mặt tiền 6m giá chào 85,9 tỷ
Bán nhà Thái Thịnh 54m2 6 tầng mặt tiền 4m giá chào 18,4 tỷ
Bán nhà Xã Đàn 41m2 5.5 tầng mặt tiền 6.5m giá chào 10,9 tỷ
Bán nhà Trần Quang Diệu 110m2 8 tầng mặt tiền 6.7m giá chào 65,9 tỷ
Bán nhà Đường Láng 133m2 4 tầng mặt tiền 5.4m giá chào 14,6 tỷ
Bán nhà Lương Sử C 93m2 5 tầng mặt tiền 7m giá chào 16,8 tỷ
Bán nhà An Trạch 100m2 4 tầng mặt tiền 9.1m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Hoàng cầu 46m2 4 tầng mặt tiền 5m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Chùa Láng 55m2 5 tầng mặt tiền 4m giá chào 14,7 tỷ
Bán nhà Huỳnh Thúc Kháng 84m2 C4 tầng mặt tiền 4.8m giá chào 62,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Chí Thanh 55m2 4 tầng mặt tiền 6.6m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà Nam Đồng 127m2 9 tầng mặt tiền 5.7m giá chào 62,9 tỷ
Bán nhà Trần Quang Diệu 42m2 3.5 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 12,6 tỷ
Bán nhà Thái Thịnh 104m2 3 tầng mặt tiền 5.7m giá chào 12,9 tỷ
Bán nhà Giảng Võ 52m2 3 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Chí Thanh 55m2 4 tầng mặt tiền 6.6m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà Nam Đồng 127m2 9 tầng mặt tiền 5.7m giá chào 67,9 tỷ
Bán nhà Trần Quang Diệu 86m2 3 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 17,1 tỷ
Bán nhà Yên Lãng 65m2 7 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 12,9 tỷ
Bán nhà Chùa Láng 118m2 2 tầng mặt tiền 8m giá chào 27,9 tỷ
Bán nhà Hàng Cháo 49m2 7 tầng mặt tiền 8.8m giá chào 32,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Chí Thanh 37m2 5 tầng mặt tiền 4m giá chào 16,5 tỷ
Bán nhà Trần Hữu Tước 61m2 6 tầng mặt tiền 4m giá chào 21,9 tỷ
Bán nhà Chùa Bộc 43m2 5 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 28,9 tỷ
Bán nhà Võ Văn Dũng 43m2 3 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 16,4 tỷ
Bán nhà Hồ Giám 29m2 6 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 11,4 tỷ
Bán nhà Linh Lang 117m2 5 tầng mặt tiền 5.1m giá chào 28,9 tỷ
Bán đất Văn Chương 419m2 mặt tiền 12m giá chào 41,9 tỷ
Bán nhà Thịnh Quang 70m2 5 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Thái Thinh 67m2 4 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 16,1 tỷ
Bán nhà Hoàng Cầu 75m2 7 tầng mặt tiền 5m giá chào 31,9 tỷ
Bán nhà Đường Láng 77m2 8 tầng mặt tiền 5.6m giá chào 12,7 tỷ
Bán nhà Thái Thịnh 84m2 4 tầng mặt tiền 3.3m giá chào 22,9 tỷ
Bán nhà Võ Văn Dũng 62m2 5 tầng mặt tiền 5.5m giá chào 15,9 tỷ
Bán nhà Xã Đàn 104m2 5 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 20,5 tỷ
Bán nhà Văn Chương 94m2 4 tầng mặt tiền 9.3m giá chào 17,9 tỷ
Bán nhà Cát Linh 66m2 2 tầng mặt tiền 4m giá chào 14,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Cầu 65m2 7 tầng mặt tiền 4m giá chào 16,9 tỷ
Bán nhà Thái Hà 41m2 4 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 15,9 tỷ
Bán nhà Tôn Đức Thắng 78m2 5 tầng mặt tiền 13m giá chào 12,2 tỷ
Bán nhà Tôn Đức Thắng 105m2 7 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 36,9 tỷ
Bán nhà Tây Sơn 54m2 5 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 14,1 tỷ
Bán đất Trường Chinh 42m2 mặt tiền 5.5m giá chào 15,7 tỷ
Bán nhà Hào Nam 43m2 4 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 20,6 tỷ
Bán nhà Võ Văn Dũng 30m2 2 tầng mặt tiền 13m giá chào 9,8 tỷ
Bán nhà Hào Nam 67m2 4 tầng mặt tiền 5.1m giá chào 13,1 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Tuyết 242m2 2 tầng mặt tiền 10m giá chào 74,9 tỷ
Bán nhà Phạm Ngọc Thạch 83m2 5 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 26,4 tỷ
Bán nhà Chùa Bộc 39m2 5 tầng mặt tiền 3.2m giá chào 25,9 tỷ
Bán nhà Láng Hạ 56m2 5 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 12,8 tỷ
Bán nhà Đường Láng 43m2 4 tầng mặt tiền 4.7m giá chào 12,7 tỷ
Bán nhà Tôn Thất Tùng 76m2 6 tầng mặt tiền 5.1m giá chào 12,8 tỷ
Bán nhà Giải Phóng 66m2 4 tầng mặt tiền 6m giá chào 17,9 tỷ
Bán nhà Thái Thịnh 75m2 3 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 14,4 tỷ
Bán nhà Trúc Khê 35m2 4 tầng mặt tiền 2.7m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Hào Nam 56m2 3 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 9,9 tỷ
Bán nhà Lương Đình Của 49m2 2 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 9,9 tỷ

Nguonnhachinhchu.com đã và đang trở thành công cụ tổng hợp, chọn lọc và phân loại nguồn nhà chính chủ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Chúng tôi với nền tảng công nghệ hiện đại đã từng bước xây dựng website phát triển đáp ứng nhu cầu của các văn phòng bđs và khách hàng mua nhà đất.

Bạn muốn bán nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn mua nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn ứng tuyển nhân viên bđs tại đây.

Hãy liên hệ ngay Nguonnhachinhchu.com để mua bán nhà đất thổ cư chính chủ tại khu vực Hà Nội!