Nguồn nhà chính chủ tại quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Nguồn nhà chính chủ tại wesbite Nguonnhachinhchu.com xin giới thiệu danh sách một số nhà đất chính chủ đang bán tại quận Hoàng Mai mà chủ nhà thiện chí bán, muốn thanh khoản nhanh trong tháng.

Tin bán nhà đất chính chủ bao quát thị trường, tốc độ nhanh nhất, đầy đủ thông tin, địa chỉ nhà, số điện thoại chính chủ… đó là sự khác biệt duy nhất chỉ có tại Nguonnhachinhchu.com

Bán nhà Thợ Nhuộm 190m2 3 tầng mặt tiền 5m giá chào 118,9 tỷ
Bán nhà Lý Thường Kiệt 95m2 7 tầng mặt tiền 5m giá chào 74,9 tỷ
Bán nhà Lò Sũ 130m2 9 tầng mặt tiền 5.7m giá chào 94,9 tỷ
Bán nhà Trần Hưng Đạo 750m2 3 tầng mặt tiền 21m giá chào 649,9 tỷ
Bán nhà Bát Sứ 107m2 2 tầng mặt tiền 4.55m giá chào 56,9 tỷ
Bán nhà Lý Thường Kiệt 95m2 7 tầng mặt tiền 5m giá chào 74,9 tỷ
Bán nhà Hàng Cân 122m2 2 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 76,4 tỷ
Bán nhà Đinh Liệt 25m2 5 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 24,9 tỷ
Bán nhà Mã Mây 124m2 2 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 102,9 tỷ
Bán nhà Hàng Muối 89m2 9 tầng mặt tiền 5.4m giá chào 94,9 tỷ
Bán nhà Hàng Quạt 193m2 7 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 174,9 tỷ
Bán nhà Hà Trung 71m2 6 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 56,9 tỷ
Bán nhà Lý Thái Tổ 32m2 4 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 33,9 tỷ
Bán nhà Hàng Mành 38m2 2.5 tầng mặt tiền 3.2m giá chào 21,9 tỷ
Bán nhà Quang Trung 51m2 1 tầng mặt tiền 9m giá chào 48,4 tỷ
Bán nhà Lý Thái Tổ 25m2 4 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 33,9 tỷ
Bán nhà Trần Hưng Đạo 764m2 2 tầng mặt tiền 28m giá chào 719,9 tỷ
Bán nhà Hàng Gà 99m2 5 tầng mặt tiền 3.95m giá chào 63,9 tỷ
Bán nhà Ấu Triệu 40m2 7 tầng mặt tiền 2.8m giá chào 29,9 tỷ
Bán nhà Phùng Hưng 156m2 2 tầng mặt tiền 5.8m giá chào 69,9 tỷ
Bán nhà Vạn Kiếp 110m2 3 tầng mặt tiền 4.8m giá chào 15,5 tỷ
Bán nhà Thợ Nhuộm 190m2 3 tầng mặt tiền 5m giá chào 118,9 tỷ
Bán nhà Hàng Bông 110m2 4 tầng mặt tiền 3.3m giá chào 89,9 tỷ
Bán nhà Trần Bình Trọng 88m2 3 tầng mặt tiền 11m giá chào 62,9 tỷ
Bán nhà Ngõ Huyện 35m2 5 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 19,8 tỷ
Bán nhà Bát Đàn 99m2 2 tầng mặt tiền 4.7m giá chào 68,9 tỷ
Bán nhà Đồng Xuân 107m2 2 tầng mặt tiền 3m giá chào 74,9 tỷ
Bán nhà Hàng Vôi 98m2 6 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 54,9 tỷ,
Bán nhà Ngõ Gạch 32m2 4 tầng mặt tiền 5m giá chào 32,7 tỷ
Bán nhà Trần Hưng Đạo 46m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 55,9 tỷ
Bán nhà Hà Trung 53m2 3 tầng mặt tiền 4.35m giá chào 39,9 Tỷ
Bán nhà Thợ Nhuộm 40m2 5 tầng mặt tiền 8m giá chào 12,9 tỷ
Bán nhà Quán Sứ 98m2 8 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 63,9 tỷ
Bán nhà Trần Nhật Duật 64m2 3 tầng mặt tiền 7m giá chào 33,9 tỷ
Bán nhà Mã Mây 124m2 2 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 102,9 tỷ
Bán nhà Hàng Thùng 446m2 15 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 349,9 tỷ
Bán nhà Quang Trung 51m2 1 tầng mặt tiền 9m giá chào 48,4 tỷ
Bán nhà Trần Nhân Tông 25m2 3 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Hàng Bồ 48m2 T1 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 16,5 tỷ
Bán nhà Hàng Gai 93m2 6 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 119,9 tỷ
Bán nhà Hàng Gà 99m2 5 tầng mặt tiền 3.95m giá chào 63,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Hữu Huân 65m2 2 tầng mặt tiền 4m giá chào 52,9 tỷ
Bán nhà Trần Nhật Duật 61m2 5 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 39,8 tỷ
Bán nhà Hàng Đường 50m2 3 tầng mặt tiền 3m giá chào 9,4 tỷ
Bán nhà Đường Thành 97m2 3 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 62,9 tỷ
Bán nhà Thợ Nhuộm 40m2 5 tầng mặt tiền 8m giá chào 12,9 tỷ
Bán nhà Trần Nhật Duật 61m2 5 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 39,8 tỷ
Bán nhà Bát Đàn 99m2 2 tầng mặt tiền 4.7m giá chào 66,9 tỷ
Bán nhà Lý Nam Đế 230m2 3 tầng mặt tiền 11m giá chào 94,9 tỷ
Bán nhà Hà Trung 28m2 5 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 21,4 tỷ
Bán nhà Tạ Hiện 60m2 4 tầng mặt tiền 4.8m giá chào 64,9 tỷ
Bán nhà Cổng Đục 40m2 4 tầng mặt tiền 2.8m giá chào 12,8 tỷ
Bán nhà Trần Hưng Đạo 764m2 2 tầng mặt tiền 28m giá chào 719,9 tỷ
Bán nhà Hàng Bông 323m2 13 tầng mặt tiền 8m giá chào 599,9 tỷ
Bán nhà Lãn Ông 86m2 3 tầng mặt tiền 3.8m giá chào 71,9 tỷ
Bán nhà Lê Thái Tổ 64m2 2 tầng mặt tiền 5m giá chào 69,9 tỷ
Bán nhà Ngõ Gạch 32m2 4 tầng mặt tiền 5m giá chào 32,7 tỷ
Bán nhà Phúc Tân 120m2 5 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 22,9 tỷ
Bán nhà Hàng Bạc 39m2 4 tầng mặt tiền 2.3m giá chào 27,1 tỷ
Bán nhà Đường Thành 174m2 3 tầng mặt tiền 4.8m giá chào 84,9 tỷ
Bán nhà Hàng Quạt 193m2 7 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 174,9 tỷ
Bán nhà Hàng Mắm 139m2 2 tầng mặt tiền 8.6m giá chào 128,4 tỷ
Bán nhà Châu Long 54m2 6 tầng mặt tiền 5.4m giá chào 34,9 tỷ
Bán nhà Đường Thành 32m2 4 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 22,9 tỷ
Bán nhà Trần Hưng Đạo 390m2 11 tầng mặt tiền 10m giá chào 289,9 tỷ
Bán đất Đồng Xuân 111m2 mặt tiền 3.5m giá chào 59,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn văn Tố 36m2 5 tầng mặt tiền 3m giá chào 15,7 tỷ
Bán nhà Hàng Hành 43m2 10 tầng mặt tiền 3.3m giá chào 68,9 tỷ
Bán nhà Hàng Bông 110m2 4 tầng mặt tiền 3.3m giá chào 89,9 tỷ
Bán nhà Hàng Bông 120m2 7 tầng mặt tiền 3.3m giá chào 66,9 tỷ
Bán nhà Trần Hưng Đạo 764m2 2 tầng mặt tiền 29m giá chào 484,9 tỷ
Bán nhà Hàng Mã 50m2 4 tầng mặt tiền 3.2m giá chào 37,9 tỷ
Bán nhà Lý Nam Đế 57m2 3.5 tầng mặt tiền 5.8m giá chào 10,5 tỷ
Bán nhà Hàng Giầy 47m2 7 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 31,9 tỷ
Bán nhà Hàng Chiếu 97m2 4 tầng mặt tiền 4m giá chào 79,9 tỷ
Bán nhà Lãn Ông 73m2 3 tầng mặt tiền 4.6m giá chào 59,9 tỷ
Bán nhà Hàng Giấy 96m2 5 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 68,9 tỷ
Bán nhà Hàng Bông 73m2 4 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 64,9 tỷ
Bán nhà Hàng Chai 48m2 2 tầng mặt tiền 2.8m giá chào 16,4 tỷ
Bán nhà Thợ Nhuộm 48m2 2 tầng mặt tiền 8.6m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Hàng Hành 75m2 9 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 79,4 tỷ
Bán nhà Bát Đàn 37m2 3 tầng mặt tiền 3.3m giá chào 26,9 tỷ
Bán nhà Ngõ Yết Kiêu 87m2 10 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 34,9 tỷ
Bán nhà Lương Văn Can 86m2 7 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 79,9 tỷ
Bán nhà Hàm Long 220m2 3 tầng mặt tiền 10m giá chào 137,9 tỷ
Bán nhà Lý Nam Đế 588m2 2 tầng mặt tiền 10.2m giá chào 179,9 tỷ
Bán nhà Hàng Đào 162m2 4 tầng mặt tiền 3.2m giá chào 87,9 tỷ
Bán nhà Phùng Hưng 29m2 3.5 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 19,9 tỷ

Nguonnhachinhchu.com đã và đang trở thành công cụ tổng hợp, chọn lọc và phân loại nguồn nhà chính chủ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Chúng tôi với nền tảng công nghệ hiện đại đã từng bước xây dựng website phát triển đáp ứng nhu cầu của các văn phòng bđs và khách hàng mua nhà đất.

Bạn muốn bán nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn mua nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn ứng tuyển nhân viên bđs tại đây.

Hãy liên hệ ngay Nguonnhachinhchu.com để mua bán nhà đất thổ cư chính chủ tại khu vực Hà Nội!