Nguồn nhà chính chủ tại quận Long Biên Hà Nội

Nguồn nhà chính chủ tại wesbite Nguonnhachinhchu.com xin giới thiệu danh sách một số nhà đất chính chủ đang bán tại quận Hoàng Mai mà chủ nhà thiện chí bán, muốn thanh khoản nhanh trong tháng.

Tin bán nhà đất chính chủ bao quát thị trường, tốc độ nhanh nhất, đầy đủ thông tin, địa chỉ nhà, số điện thoại chính chủ… đó là sự khác biệt duy nhất chỉ có tại Nguonnhachinhchu.com

Bán nhà Nguyễn Văn cừ 98m2 4 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 19,9 tỷ
Bán nhà Ngọc Thụy 79m2 6 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 15,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 103m2 4 tầng mặt tiền 5m giá chào 22,4 tỷ
Bán nhà Bồ Đề 50m2 5 tầng mặt tiền 7.3m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Ngọc Thụy 1330m2 4 tầng mặt tiền 20m giá chào 131,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Sơn 211m2 1 tầng mặt tiền 9.5m giá chào 60,9 tỷ
Bán nhà Hồng Tiến 1207m2 1 tầng mặt tiền 28m giá chào 329,9 tỷ
Bán nhà Sài Đồng 95m2 1 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 18,5 tỷ
Bán nhà Hồng Tiến 596m2 1 tầng mặt tiền 15m giá chào 189,9 tỷ
Bán nhà KĐT Vinhomes Riverside 169m2 3 tầng mặt tiền 11m giá chào 45,9 tỷ
Bán nhà Ngọc Thụy 125m2 1 tầng mặt tiền 4.6m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Ngọc Lâm 39m2 5 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 10,4 tỷ
Bán nhà Thạch Bàn 104m2 3.5 tầng mặt tiền 4m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Ngô Gia Tự 97m2 2 tầng mặt tiền 4m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Hồng Tiến 100m2 1 tầng mặt tiền 7m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Sơn 143m2 2 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 24,2 tỷ
Bán nhà Ngọc Lâm 81m2 4 tầng mặt tiền 6m giá chào 9,3 tỷ
Bán đất Ngọc Thuỵ 70m2 mặt tiền 4m giá chào 10,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 110m2 9 tầng mặt tiền 6m giá chào 71,9 tỷ
Bán nhà Ngô Gia Khảm 51m2 4 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 10,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 179m2 2 tầng mặt tiền 5.4m giá chào 38,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 92m2 C4 tầng mặt tiền 6.6m giá chào 28,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 104m2 3 tầng mặt tiền 3.3m giá chào 19,7 tỷ
Bán nhà Chu Huy Mân 60m2 6 tầng mặt tiền 5m giá chào 15,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Linh 108m2 4 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 13,8 tỷ
Bán nhà Ngọc Lâm 50m2 6 tầng mặt tiền 4m giá chào 9,4 tỷ
Bán nhà Bồ Đề 178m2 3 tầng mặt tiền 8.9m giá chào 19,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 125m2 6 tầng mặt tiền 4.8m giá chào 47,8 tỷ
Bán nhà Ngô Gia Tự 57m2 5 tầng mặt tiền 7m giá chào 13,2 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 304m2 4 tầng mặt tiền 12m giá chào 37,9 tỷ
Bán nhà Ngọc lâm 52m2 4 tầng mặt tiền 6m giá chào 11,5 tỷ
Bán nhà Tư Đình 70m2 4 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 9,5 tỷ
Bán nhà Hoa Lâm 140m2 1 tầng mặt tiền 6.8m giá chào 11,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 60m2 7 tầng mặt tiền 7m giá chào 39,4 tỷ
Bán nhà Thạch Cầu 77m2 1 tầng mặt tiền 5m giá chào 10,4 tỷ
Bán nhà Bát Khối 91m2 4 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 13,9 tỷ
Bán nhà Chu Huy Mân 57m2 6 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 85m2 4 tầng mặt tiền 5m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Hoàng Như Tiếp 102m2 4 tầng mặt tiền 8m giá chào 29,9 tỷ
Bán nhà Bát Khối 130m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Sài Đồng 98m2 4 tầng mặt tiền 6.5m giá chào 12,7 tỷ
Bán nhà Kẻ Tạnh 167m2 4 tầng mặt tiền 7m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Việt Hưng 83m2 6 tầng mặt tiền 5.8m giá chào 15,9 tỷ
Bán đất Việt Hưng 182m2 mặt tiền 12m giá chào 15,75 tỷ
Bán đất Lý Sơn 270m2 mặt tiền 15m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 74m2 3 tầng mặt tiền 6.4m giá chào 9,65 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Linh 96m2 3 tầng mặt tiền 5m giá chào 10,4 tỷ
Bán nhà Ngọc Lâm 62m2 6 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 164m2 C4 tầng mặt tiền 6.5m giá chào 48,4 tỷ
Bán nhà Ngọc Trì 152m2 5 tầng mặt tiền 6.5m giá chào 36,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 61m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 9,75 tỷ
Bán nhà Tư Đình 325m2 3 tầng mặt tiền 13.6m giá chào 37,9 tỷ
Bán nhà Cửu Việt 231m2 1 tầng mặt tiền 27m giá chào 26,4 tỷ
Bán nhà Hồ Tai Trâu 131m2 Đất tầng mặt tiền 4m giá chào 14,2 tỷ
Bán nhà Ngô Gia Tự 112m2 3 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 24,9 tỷ
Bán nhà Phúc Lợi 79m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 16,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 73m2 3 tầng mặt tiền 6.5m giá chào 10,5 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Linh 160m2 Đất tầng mặt tiền 8.3m giá chào 9,5 tỷ
Bán nhà Ngọc Thụy 1430m2 3 tầng mặt tiền 35m giá chào 118,9 tỷ
Bán nhà Việt Hưng 83m2 6 tầng mặt tiền 5.8m giá chào 15,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Thời Trung 90m2 3 tầng mặt tiền 5.9m giá chào 15,5 tỷ
Bán nhà Ngọc Thụy 79m2 4 tầng mặt tiền 5.1m giá chào 14,9 tỷ
Bán nhà Phố Trạm 151m2 1 tầng mặt tiền 6m giá chào 47,9 tỷ
Bán nhà Ngọc Thụy 90m2 4 tầng mặt tiền 6m giá chào 14,6 tỷ
Bán nhà Cổ Linh 270m2 3 tầng mặt tiền 22m giá chào 124,9 tỷ
Bán nhà KDT Việt Hưng 121m2 4 tầng mặt tiền 6m giá chào 20,4 tỷ
Bán nhà Ngọc Thuỵ 80m2 5 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 12,9 tỷ
Bán đất Bát Khối 2656m2 mặt tiền 30m giá chào 118,9 tỷ
Bán nhà Thanh Am 92m2 5 tầng mặt tiền 8.6m giá chào 13 tỷ
Bán nhà Ngọc Thuỵ 277m2 1 tầng mặt tiền 11m giá chào 15,9 tỷ
Bán đất Phúc Lợi 74m2 mặt tiền 5m giá chào 9,4 tỷ
Bán nhà Phúc Lợi 74m2 5 tầng mặt tiền 6m giá chào 14,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Linh 55m2 C4 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 11,5 tỷ
Bán nhà Ngô Gia Tự 102m2 C4 tầng mặt tiền 5m giá chào 22,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Văn Cừ 48m2 3 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 14,9 tỷ
Bán đất Ngọc Thụy 390m2 mặt tiền 5.3m giá chào 12,9 tỷ
Bán nhà Ái Mộ 121m2 4.5 tầng mặt tiền 8.5m giá chào 23,9 tỷ
Bán nhà Bồ Đề 90m2 7 tầng mặt tiền 4m giá chào 15,1 tỷ

Nguonnhachinhchu.com đã và đang trở thành công cụ tổng hợp, chọn lọc và phân loại nguồn nhà chính chủ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Chúng tôi với nền tảng công nghệ hiện đại đã từng bước xây dựng website phát triển đáp ứng nhu cầu của các văn phòng bđs và khách hàng mua nhà đất.

Bạn muốn bán nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn mua nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn ứng tuyển nhân viên bđs tại đây.

Hãy liên hệ ngay Nguonnhachinhchu.com để mua bán nhà đất thổ cư chính chủ tại khu vực Hà Nội!