Nguồn nhà chính chủ tại quận Thanh Xuân Hà Nội

Nguồn nhà chính chủ tại wesbite Nguonnhachinhchu.com xin giới thiệu danh sách một số nhà đất chính chủ đang bán tại quận Hoàng Mai mà chủ nhà thiện chí bán, muốn thanh khoản nhanh trong tháng.

Tin bán nhà đất chính chủ bao quát thị trường, tốc độ nhanh nhất, đầy đủ thông tin, địa chỉ nhà, số điện thoại chính chủ… đó là sự khác biệt duy nhất chỉ có tại Nguonnhachinhchu.com

Bán nhà Nguyễn Xiển 118m2 1 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 16,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Trãi 44m2 3 tầng mặt tiền 4.9m giá chào 10,1 tỷ
Bán nhà Hoàng Văn Thái 30m2 5 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 9,78 tỷ
Bán nhà Vương Thừa Vũ 70m2 4 tầng mặt tiền 5.8m giá chào 12,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Tuân 60m2 8 tầng mặt tiền 5m giá chào 16,9 tỷ
Bán nhà Cù Chính Lan 110m2 4 tầng mặt tiền 5.4m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Trãi 72m2 3 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Phương Liệt 73m2 1 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 10,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Lân 39m2 4 tầng mặt tiền 3m giá chào 9,85 tỷ
Bán nhà Hạ Đình 65m2 5 tầng mặt tiền 3.5m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Trãi 48m2 6 tầng mặt tiền 4.3m giá chào 12,65 tỷ
Bán nhà Nguyễn Lân 39m2 4 tầng mặt tiền 3m giá chào 9,85 tỷ
Bán nhà Khuất Duy Tiến 72m2 9 tầng mặt tiền 7.2m giá chào 40,8 tỷ
Bán nhà Quan Nhân 68m2 8 tầng mặt tiền 5m giá chào 26,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Ngân 54m2 4 tầng mặt tiền 6m giá chào 14,9 tỷ
Bán nhà Quan Nhân 128m2 3 tầng mặt tiền 8m giá chào 16,6 tỷ
Bán nhà Lê Văn Thiêm 72m2 4 tầng mặt tiền 7.2m giá chào 19,1 tỷ
Bán nhà Tô Vĩnh Diện 63m2 4 tầng mặt tiền 5.4m giá chào 10,9 tỷ
Bán nhà Nhân Hoà 107m2 8 tầng mặt tiền 7.8m giá chào 21,9 tỷ
Bán nhà Quan Nhân 103m2 4 tầng mặt tiền 5.4m giá chào 26,4 tỷ
Bán nhà Lê Văn Lương 76m2 4 tầng mặt tiền 3.4m giá chào 15,4 tỷ
Bán đất Cự Lộc 250m2 mặt tiền 18m giá chào 18,5 tỷ
Bán nhà Nguỵ Như Kon Tum 61m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Trãi 84m2 4 tầng mặt tiền 12.5m giá chào 14,9 tỷ
Bán nhà Vương Thừa Vũ 50m2 4 tầng mặt tiền 4m giá chào 12,2 tỷ
Bán nhà Vũ Tông Phan 71m2 8 tầng mặt tiền 5.9m giá chào 32,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Tuân 127m2 5 tầng mặt tiền 10m giá chào 36,4 tỷ
Bán nhà Khương Trung 80m2 6 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 15,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Ngọc Nại 63m2 3 tầng mặt tiền 4m giá chào 20,4 tỷ
Bán nhà Lê Trọng Tấn 67m2 4 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 11,4 tỷ
Bán nhà Cự Lộc 52m2 4 tầng mặt tiền 4m giá chào 11,4 tỷ
Bán nhà Lê Trọng Tấn 182m2 8 tầng mặt tiền 5.6m giá chào 62,9 tỷ
Bán nhà Khuất Duy Tiến 80m2 9 tầng mặt tiền 7.2m giá chào 54,9 tỷ
Bán nhà Vương Thừa Vũ 30m2 4 tầng mặt tiền 9.6m giá chào 18,1 tỷ
Bán nhà Cự Lộc 111m2 2 tầng mặt tiền 6m giá chào 11,4 tỷ
Bán nhà Lê Trọng Tấn 63.5m2 4 tầng mặt tiền 4.6m giá chào 11,4 tỷ
Bán nhà Triều Khúc 91m2 8 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 26,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Ngọc Nại 153m2 9 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 52,8 tỷ
Bán nhà Phương Liệt 52m2 4 tầng mặt tiền 5.2m giá chào 11 tỷ
Bán nhà Khương Hạ 40m2 4 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 10,4 tỷ
Bán nhà Vũ Tông Phan 100m2 9 tầng mặt tiền 5.3m giá chào 44,9 tỷ
Bán nhà Hoàng Ngân 91m2 2 tầng mặt tiền 6m giá chào 19,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Trãi 83m2 5 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 10,5 tỷ
Bán nhà Tô Vĩnh Diện 71m2 3 tầng mặt tiền 5.3m giá chào 10,9 tỷ
Bán nhà Hồ Hạ Đình 72m2 3 tầng mặt tiền 6m giá chào 25,9 tỷ
Bán nhà Khuất Duy Tiến 36m2 5 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 20,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Ngọc Nại 70m2 4 tầng mặt tiền 3.2m giá chào 9,5 tỷ
Bán nhà Nhân Hòa 108m2 7 tầng mặt tiền 8m giá chào 20,9 tỷ
Bán nhà Hoàng văn Thái 96m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Nguyễn Lân 78m2 7 tầng mặt tiền 5.5m giá chào 12,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Quý Đức 51m2 4 tầng mặt tiền 5m giá chào 17,2 tỷ
Bán nhà Khương Đình 77m2 5 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 10,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Ngọc Nại 54m2 6 tầng mặt tiền 3.7m giá chào 9,4 tỷ
Bán nhà Khương Đình 70m2 4 tầng mặt tiền 5.7m giá chào 11,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Lân 68m2 7 tầng mặt tiền 4.7m giá chào 13,9 tỷ
Bán nhà Lê Trọng Tấn 186m2 4 tầng mặt tiền 8.1m giá chào 35,9 tỷ
Bán nhà Tô Vĩnh Diện 174m2 C4 tầng mặt tiền 6.5m giá chào 18,4 tỷ
Bán nhà Trường Chinh 45m2 4.5 tầng mặt tiền 3.6m giá chào 11,1 tỷ
Bán nhà Nguyễn Xiển 50m2 4 tầng mặt tiền 4.6m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Cự Lộc 60m2 8 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 19,4 tỷ
Bán nhà Vương Thừa Vũ 98m2 4 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 13,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Trãi 101m2 7 tầng mặt tiền 1.8m giá chào 17,8 tỷ
Bán nhà Quan Nhân 56m2 5 tầng mặt tiền 2.8m giá chào 11,9 tỷ
Bán nhà Giải Phóng 100m2 4 tầng mặt tiền 4.4m giá chào 18,5 tỷ
Bán nhà Bùi Xương Trạch 111m2 C4 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 9,6 tỷ
Bán nhà Khuất Duy Tiến 69m2 3 tầng mặt tiền 4m giá chào 17,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Văn Thái 66m2 3 tầng mặt tiền 4m giá chào 13,8 tỷ
Bán nhà Lê Trọng Tấn 60m2 4 tầng mặt tiền 4.1m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà Giải Phóng 30m2 4 tầng mặt tiền 5.8m giá chào 11,8 tỉ
Bán nhà Khuất Duy Tiến 50m2 3 tầng mặt tiền 5m giá chào 10,1 tỷ
Bán nhà Nguyễn Xiển 61m2 8 tầng mặt tiền 4.8m giá chào 24,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Văn Thái 107m2 4 tầng mặt tiền 4.2m giá chào 15,9 tỷ
Bán nhà Khương Trung 75m2 2 tầng mặt tiền 3m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà KDT Định Công 68m2 4 tầng mặt tiền 5m giá chào 12,7 tỷ
Bán nhà Nguyễn Ngọc Vũ 71m2 C4 tầng mặt tiền 5.3m giá chào 9,9 tỷ
Bán nhà Nguyễn Trãi 231m2 3 tầng mặt tiền 4m giá chào 22,4 tỷ
Bán nhà Lê Trọng Tấn 160m2 10 tầng mặt tiền 6.2m giá chào 79,9 tỷ
Bán nhà Vũ Hữu 53m2 5 tầng mặt tiền 4.5m giá chào 13,4 tỷ
Bán nhà Hoàng Văn Thái 75m2 5 tầng mặt tiền 5m giá chào 15,4 tỷ

Nguonnhachinhchu.com đã và đang trở thành công cụ tổng hợp, chọn lọc và phân loại nguồn nhà chính chủ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất. Chúng tôi với nền tảng công nghệ hiện đại đã từng bước xây dựng website phát triển đáp ứng nhu cầu của các văn phòng bđs và khách hàng mua nhà đất.

Bạn muốn bán nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn mua nhà chính chủ tại đây.

Bạn muốn ứng tuyển nhân viên bđs tại đây.

Hãy liên hệ ngay Nguonnhachinhchu.com để mua bán nhà đất thổ cư chính chủ tại khu vực Hà Nội!