Quy định về mật độ xây dựng nhà phố tại Hà Nội

Mật độ xây dựng là gì? Là tỷ lệ diện tích chiếm đất/diện tích đất. Công thức tính như sau:

Mật độ xây dựng (%) Diện tích chiếm đất của công trình kiến trúc (m2)/Tổng diện tích lô đất xây dựng (m2) x 100%.

Mỗi địa phương có quy định riêng phù hợp với đặc thù. TP Hà Nội thì quy định mật độ xây dựng tối đa như sau:

1. Các quận nội thành quy định như sau:

* Diện tích lô đất < 50m2 là 100%

* Diện tích lô đất 75m2 là 90%

* Diện tích lô đất 100m2 là 85%

* Diện tích lô đất 200m2 là 80%

* Diện tích lô đất 300m2 là 75%

* Diện tích lô đất 500m2 là 70%

* Diện tích lô đất > 1000m2 là 65%

Ví dụ: Diện tích thửa đất là 100m2 thì được phép xây dựng 85m2.

Danh sách nhà chính chủ đang bán

Bảng giá xem tin nhà đất chính chủ

2. Khu vực ngoại thành quy định như sau:

* Diện tích lô đất < 50m2 là 100%

* Diện tích lô đất 75m2 là 90%

* Diện tích lô đất 100m2 là 80%

* Diện tích lô đất 200m2 là 70%

* Diện tích lô đất 300m2 là 60%

* Diện tích lô đất 500m2 là 50%

* Diện tích lô đất > 1000m2 là 50%

3. Riêng đối với các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, chợ:

Mật độ xây dựng thuần tối đa được cho phép của các công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, chợ trong các khu vực xây dựng là 40%.